Christoffer "Toffe" Hällfors

33

"Jag vill jobba för att alla sibbobor ska ha det bra!"

Jag är en 34-årig man som är nybliven pappa till en liten dotter. Jag har studerat statskunskap och är politices magister till utbildningen. Jag har varit samhälleligt aktiv hela mitt vuxna liv då jag varit aktiv i kommunalpolitiken i min tidigare hemkommun, var jag var 10 år i fullmäktige och också fungerat som kommunstyrelsens ordförande. Jag är också en aktiv skogsägare och jägare och aktiv inom det frivilliga försvaret på olika plan. För mig är det viktigaste att sköta om det gemensamma i kommunen så att så många som möjligt har det bra i kommunen. Det är också viktigt att kommunen finns till för invånarna, inte tvärtom.

Namn: Christoffer "Toffe" Hällfors
Födelseår: 1986
Kommun: Sibbo
Hemort: Sibbo | Kyrkoby
Titel: Analytiker, Politices magister
E-post: toffe@toffe.fi
Tel: 0405610970
www: https://www.toffe.fi

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Kommunens viktigaste uppgifter är att sköta om sina invånare så de mår bra. Genom att allt fler mår bra så kan vi spara på samhällets resurser då det behövs allt mindre kostsam social- och hälsovård. Det är ändå viktigt att vården finns tillhanda då när den behövs och desto snabbare vården fås desto mindre behövs vård. Det är ändå viktigt att vi satsar resurser på förebyggande vård eftersom det sparar allas våra resurser och allas vår hälsa i det långa loppet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Bildningen är det största biten som blir kvar efter social- och hälsovårdsreformen, ifall den fullgörs enligt nuvarande förslag,. Det är viktigt att vi kan erbjuda våra barn och unga en högklassig utbildning så de får en bra start på livet och har alla möjligheter framför sig när de slutar grundskolan. Skolan måste också vara en trygg plats för barn och unga där de har möjligheter att likvärdigt lära sig att bli medborgare i vårt gemensamma samhälle. Vi ska kunna erbjuda en god småbarnspedagogik så att de små får en trygg plats att börja sitt lärande men också så att föräldrarna tryggt kan återgå till jobbet. Detta är också en förutsättning för att familjer ska kunna ta steget ut och grunda familj.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Jag vill utveckla kommunen rättvist och jämlikt. Sibbo har en stark inflyttning och en potential till att växa ännu mer men vi måste växa på ett hållbart sätt. Sibbo har en möjlighet att erbjuda olika boendeformer till sina invånare och det är något vi ska hålla i och utveckla. Det finns redan många städer runt omkring som erbjuder höghusboende enligt vissa former och småhusboende enligt vissa former. Det enda vi kan göra gällande dessa boendeformer är att erbjuda billigare boende. Jag tycker inte vi ska sälja bort Sibbo billigt utan vi kan välja hurdana boendeformer som kommer. Det är viktigt att vi också möjliggör byggande i byarna. Kommunen ska möjliggöra istället för hindra då byarna vill utvecklas. Det finns potential i byarna, där kommunen också kan växa. Utveckling betyder inte utveckling mot det sämre!

Läs mer i vårt valprogram ›