Marice Haldin-Granith

"Välmående kommuninvånare bildar en självständig välmående kommun."

En 49-årig mamma från Smedsby som arbetar och studerar på heltid.
Till mina principer hör ärlighet och rättvishet.
Om någonting behöver redas ut, är jag den rätta kvinnan för jobbet!

Namn: Marice Haldin-Granith
Födelseår: 1971
Kommun: Korsholm
Hemort: Smedsby/Korsholm
Titel: Disponent
Tel: 0444112353

Viktiga politiska frågor