Johan Håkans

43

"Skärgården tillbaka, Saaristo takaisin"

Född och uppväxt i Vasa Dragnäsbäck, utflyttad till Replot skärgård 1987 Förtroendevald sedan 2005 (4 perioder) uppgifter som förtroendevald har varit inom Byggnads, planering skärgårdsfrågor och Miljöhälsovårdssamarbete. Suttit i kommunstyrelsen som ledamot 2 viceordförande samt pågående period som suppleant. Utöver det är jag styrelsemedlem i Intresseföreningen för en levande skärgård, ordförande i Kvarkens Fiskeriområde, ledamot i den lokala skarvarbetsgruppen och representerar Kvarkens Fiskeriområde i arbetet med "Övrigt Naturskyddsområde" so Forststyrelsen försöker packa på oss utöver all annan fredning..

Namn: Johan Håkans
Födelseår: 1965
Kommun: Korsholm
Hemort: Brändövik
Titel: Försäljare
E-post: felixhakans@gmail.com
Tel: 0503108141

Viktiga politiska frågor

Fungerande infrastruktur

Vägen mellan Vistan och Björkö måste byggas för hemvården, räddningsväsendet och service. Det är ju inte klimatsmart att hemvården kör 50-100 km extra bara för att man måste köra fram och tillbaka via Replot, cyckelvägnätet bör förstoras samt via kommunen bevaka att vägbeläggningarna skall förbättras.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Replots företagsområde skall saluföras mer och primärnäringarnas situation förbättras.

Läs mer i vårt valprogram ›