Roger Hakalax

59

"Vi måste se framåt, arbeta tillsammans och våga ta beslut."

Jag är gift och far till fyra barn. Jag är en aktiv, positiv och företagsam Kimitoöbo. Jag jobbar som produktionschef på Salmonfarm, med flera disponentuppdrag och med småskalig äppelodling. Har tidigare arbetat som ledande tjänsteman i vår kommun. Har även många år fungerat som ordförande för flera väglag och fastighetsbolag. Inom föreningsvärlden har jag jobbat som lagledare för båda sönernas fotbollslag och suttit flera år i KSF fotbollssektion.
De senaste åren inom politiken har jag verkat som ordförande i Kimitoöns Vattens direktion, ordförande för FAb Kimitobacken, viceordförande i bygg- och miljötillsyns nämnden, medlem i kommunstyrelsen och fullmäktige.
Vård- och landskaps reformen kommer att förändra vår vardag på Kimitoön, den nya situationer kräver tydligt ledarskap, delaktighet och aktivt grepp som jag vill bidra med. Vi bygger framtidens Kimitoön tillsammans och genom att våga ta beslut.

Namn: Roger Hakalax
Födelseår: 1973
Kommun: Kimitoön
Hemort: Kimitoön
Titel: produktionschef
E-post: roger.hakalax@kitnet.fi
Tel: 050 4000 178

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Vill arbeta för bra och trivsamt boende, aktiv markplanering och tomtpolitik. Med detta gör vi Kimitoön till en ännu bättre plats att bo på för våra innevånare, samtidigt som vi skall lockar nya.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

En företagsam kommun med en företagarvänligt politik skapar gro grunden för för företagen att trivas och utvecklas, vilket ger oss arbetsplatser och skatteintäkter. En välskött kommunal ekonomisk politik är en förutsättning för alla utveckling

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Ett fungerande vägnät, välskötta väglag, fungerande kommunalteknik och möjlighet till fjärrvärme är en förutsättning för företagsinvesteringar, nyetableringar samt nya bostadsområden

Läs mer i vårt valprogram ›