Glenn Hagman

30

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Glenn Hagman
Födelseår: 1953
Kommun: Ingå
Hemort: Degerby
Titel: Pensionär
Tel: 050 324 1633

Viktiga politiska frågor