Charlotta Häggblom

66

"I St:Karins behöver vi nu en satsning på samarbete, skola och dagvård, social trygghet och svenskspråkig service! "

Jag är en aktiv, utåtriktad och pålitlig person som tycker om att samarbeta med andra. Jag trivs med mitt arbete som klasslärare och upplever att det är väldigt givande att få vara i kontakt med barnen i skolan varje dag. Till utbildningen är jag även språklärare och jag har sysslat med forskning kring användning av barnlitteratur i undervisningen, barns läsning och skrivning, språkundervisning, mångkulturell utbildning och fostran till tolerans. Jag trivs med utvecklingsarbete och engagerar mig gärna också i mer administrativa utbildningsfrågor.

Under den senaste mandatperioden har jag varit medlem i S:t Karins social- och hälsovårdsnämnd och suppleant i stadsfullmäktige. Jag har också varit suppleant i Skärgårdskommissionen.

Frågor som berör dagvård, skola samt barns, ungas, familjers och åldringars hälsa och välmående står mig mycket varmt om hjärtat. Jag hoppas på att kunna fortsätta jobba för invånarnas välmående och för att även de svenskspråkiga i vår stad ska kunna erbjudas social- och hälsovårdstjänster på sitt modersmål.

På fritiden umgås jag gärna med familjen, som består av min man, två döttrar och en hund. Vänner och släktingar är också viktiga för mig och jag tycker om att resa. Då jag är ledig sysslar jag med musik, kultur i många olika former, läsning, hemsysslor och trädgårdsarbete.

Namn: Charlotta Häggblom
Födelseår: 1972
Kommun: S:t Karins
Hemort: St:Karins
Titel: Pedagogie magister och filosofie doktor/ KLASSLÄRARE
E-post: charlotta.haggblom@kaarina.fi

Viktiga politiska frågor