Carita Häger

23

"Samarbete och samsyn i hela kommunen. Vi ska vara stolta över vårt Nykarleby"

Jordbrukare från Kovjoki. Vill tillsammans med andra göra en fin stad ännu bättre.
Som en liten kommun måste vi ha en stark självkänsla och marknadsföra oss för kommande inflyttare och nyetableringar av företag. Vägarna skall leda till Nykarleby och inte ifrån.
Vi behöver ett välutrustat centrum men ingen mat odlas på torget. Byarna skall utvecklas jämsides med staden och en trygg vardag är viktig var man än bor i kommunen.
Jag vill ha en möjlighet för alla innevånare att vara delaktiga och sänka tröskeln för att ta kontakt. Vi behöver alla jobba för vår kommun.

Namn: Carita Häger
Födelseår: 1957
Kommun: Nykarleby
Hemort: Kovjoki
Titel: Jordbrukare
Tel: 0503825234