Peter Hackman

670

"En ökad satsning på utbildning på alla nivåer är en satsning på framtiden. "

Jag är pappa till två små barn, 1,5 och 4 år, och seniorforskare, docent i molekylärgenetik. Därför tror jag att forskning och utbildning är mycket viktigt för samhällets framtid. Jag är utåtriktad och aktiv, har rest en hel del, och bott bland annat i Japan och Sverige. Nu när pandemin (förhoppningsvis) börjar ebba ut är det viktigt att få igång alla sektorer inom samhället, så att Helsingfors igen blir en dynamisk och funktionerande stad.

Namn: Peter Hackman
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Forskare, docent
www: https://hackman2012.wordpress.com

Viktiga politiska frågor

Småbarnspedagogik

En ökad satsning på utbildning, börjande med småbarnspedagogik är viktig och är en satsning på framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Gymnasium och yrkesutbildning

Det bör satsas mera på utbildningen i gymnasium, yrkesutbildning ochi högskolor eftersom det är viktig för den framtida arbetsmarknaden i Finland. Bra möjligheter bör finnas att studera även på svenska.

Läs mer i vårt valprogram ›

Integration

Helsingfors blir hela tiden en mera mångkulturell stad. Det är viktigt att alla oberoende av kön, etnisk eller kulturell bakgrund, inkluderas och har möjlighet att studera och arbeta, och därmed aktivt delta I samhället. Strukturell rasism, dvs. att det kan vara svårare att få jobb på grund av etnisk bakgrund bör därför motarbetas.

Läs mer i vårt valprogram ›