Peter Hackman

"En ökad satsning på utbildning på alla nivåer, börjande med småbarnspedagogik är viktig och är en satsning på framtiden. "

Jag är forskare, småbarnspappa och är utåtriktad, aktiv och human.

Namn: Peter Hackman
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Forskare, docent
www: https://hackman2012.wordpress.com

Viktiga politiska frågor

Småbarnspedagogik

En ökad satsning på utbildning på alla nivåer, börjande med småbarns pedagogik är viktig och är en satsning på framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Gymnasium och yrkesutbildning

En ökad satsning på utbildningen på alla nivåer inklusive gymnasium, yrkesutbildning och högskolor är viktig för Finlands framtid.

Läs mer i vårt valprogram ›

Integration

Helsingfors blir hela tiden en mera mångkulturell stad. Det är viktigt att alla oberoende av kön, etnisk eller kulturell bakgrund, inkluderas och har möjlighet att studera och arbeta, och därmed aktivt delta I samhället. Strukturell rasism, dvs. att det kan vara svårare att få jobb på grund av etnisk bakgrund bör därför motarbetas.

Läs mer i vårt valprogram ›