Sara Haapalahti

669

Jag vill se ett miljövänligt och flerspråkigt Helsingfors som är tillgängligt för alla. Utbildningen ska vara jämlik på alla stadier för att främja en trygg och högkvalitativ skolgång.

Namn: Sara Haapalahti
Kommun: Helsingfors
Titel: Beväring, politices magister