Henrik Gustafsson

29

"Utveckla byarna, de är Sibbo rikedom. Samtliga skolor bör utvecklas och bibehållas. Trygga social- och hälsovårdens resurser på en tillräcklig nivå. Nej till nya höghusområden och dyra skrytprojekt."

Hej.
Mitt namn är Henrik Gustafsson, 43, från Norra Paipis. Jag är gift och pappa till fyra pojkar i åldern 7-16.
Jag jobbar som lärare i Kyrkoby skola, därtill är jag också lantbruksföretagare tillsammans med min fru Päivi.
De gångna fyra åren har jag suttit som SFP:s representant i Social- och hälsovårdsnämnden där jag tillsammans medvind kolleger kunnat se
till att det finns tillräckligt med resurser inom hälsovården.
Jag är också SFP:s första suppleant i fullmäktige och har där jobbat för de olika byarnas utvecklingsbehov och för våra skolor.

Namn: Henrik Gustafsson
Födelseår: 1977
Kommun: Sibbo
Hemort: Paipis, Sibbo
Titel: Lärare, lantbruksföretagare
E-post: henrik.gustafsson@sipoo.fi

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Byggande i byarna måste underlättas, bygdens egna barn behöver få bygga i hembygden om de vill.
Vi behöver inga nya stora höghusområde i Sibbo.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Skolorna ska inte behöva bli föremål för inbesparingar, minst nuvarande nivå bör bibehållas.
Samtliga skolor bör bevaras.
Nej till dyra skrytprojekt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Kommunens ekonomi ska vara väl omskött. Inga dyra och onödiga skrytprojekt behövs, de herredan blivit för dyra.

Läs mer i vårt valprogram ›