Åsa Gustafsson

65

"Varje människa har rätt till ett bra liv "

Bad en vän beskriva mig med några meningar;
Åsa är en person som lyssnar, vill hjälpa andra, engagerar sig i frågor som berör människornas vardag. Åsa vågar lyfta upp frågor och har en låg tröskel för att uttala sig. Åsa är en föreningsmänniska och har varit aktiv inom brukshundsverksamheten.

Arbetat inom småbarnsfostran och barnskyddet. Socionom YH och arbetat sedan hösten 2017 som verksamhetsledare för partiets Samkrets.
- fullmäktigeledamot
- stadsstyrelse, suppleant
- ordförande för stadens äldre- och veteranråd
- ordförande för SFP i S:t Karins

Namn: Åsa Gustafsson
Födelseår: 1974
Kommun: S:t Karins
Hemort: S:t Karins
Titel: Verksamhetsledare
E-post: asa.gustafsson@kaarina.fi
Tel: 040-5650999
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

För mig är det viktigt att alla kommuninvånare ska känna sig trygga, och trivas i S:t Karins.
Servicen ska fungera då man behöver den. Jag vill att våra barn ska få den bästa tänkbara starten i livet. Jag vill att våra daghem och skolor är trevliga miljöer där barnen trivs. Jag vill att våra äldre ska få den hjälp och det stöd de behöver.
Jag vill se trivsamma boendemiljöer, anpassade till din livssituation. Jag vill även se ett bättre samarbete inom kranskommunerna i Åboland.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Varje barn skall ha likvärdiga möjligheter till småbarnspedagogik.
Våra skolor måste ges tillräckliga resurser. Jag vill arbetat för skolmiljöer där både inlärning och välmående betonas. Jag vill arbeta för att de pågående nybyggen för tre skolorna blir klara och att våra barn samt personal får arbeta i hälsosamma skolmiljöer.
Alla barn och unga har rätt till en trygg skola där ingen mobbas. Vi måste fortsätta arbetet mot mobbning och öka riktade resurser för att motverka all form av mobbning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Livskraftiga primärnäringar skapar sysselsättning och ger mervärde både lokalt och nationellt.
Vi behöver åtgärder på flera olika plan för att höja sysselsättningen. Sysselsättningstjänsterna i S.t Karins ska fungera effektivt så att den arbetssökande så snabbt som möjligt erbjuds arbete.

Jag anser att planering och markanvändning ska stödja etablerandet av företag och utvecklandet av näringslivet.
Jag vill jobba för smartare och mer hållbara upphandlingar. Upphandlingar ska i högre grad betona kvalitetskriterier.
S:t Karins ska vara en god arbetsgivare. Kommunens anställda är en viktig resurs. Deras välmående och arbetshälsa ska vi värna om.

Läs mer i vårt valprogram ›