Viola Gunnar

14

"Vad jag än tar mig an, ska det finnas rättvisa, ärlighet, framtidstro, även för oss som bor på landet."

Jag är en qvinna i mina bästa år, gift med Stig, 4 barn och 8 barnbarn. Bor i Oravais i Vörå kommun, älskar havet och har förmånen att bo där i vårt nya hus. Efter att ha jobbat 28 år på Oravais kommun och via samgång, 7 1/2 år på Vörå kommun, är jag en glad pensionär. Därmed vill jag säga att jag sett det kommunala livet inifrån och utifrån. Vill gärna göra mitt bästa inom det kommunala och genom det påverka vår framtid. Jag är seriös, pålitlig och rakryggad.

Namn: Viola Gunnar
Födelseår: 1954
Kommun: Vörå
Hemort: Oravais
Titel: Pensionär

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Att kunna bygga och bo och ha en fungerande infrastruktur, dagis och barndagvård och välfungerande skolor är ett måste. Att äldre mänskor själva får välja hur de vill bo. Nya bostäder skall byggas så de mänskor som vill flytta in till kommunen och även andra, har möjlighet att välja. Att vägarna är välskötta, borde vara en självklarhet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

De mänskor som bor i kommunen, behöver känna att man hör dem, allt från barn till äldre, och att deras behov bör uppfyllas i mån av möjlighet. Närmiljön är viktig för att vi ska trivas. Alla invånare som bor i kommunen skall känna sig behövda, veta att någon för fram deras talan och inte bara sopar allt under mattan. Något jag vurmar för är att kommuninvånare får information om vad som är på gång och det får man genom god planering. Viktiga saker ska diskuteras och tas upp på bordet innan beslutet klubbats av.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Företagsamheten och bildande av nya företag ska uppmuntras, nya industrier bör lockas till kommunen så att folk har arbete och därmed flyttar till kommunen. Vi har industriområden i vår kommun och även tillgänglighet till en väg som går genom hela landet, så mera industrier till Oravais. Lantbruket i alla dess former och pälsdjursnäringen likaså är oerhört viktiga för vår kommun och bör absolut inte ifrågasättas.

Läs mer i vårt valprogram ›