Gun-Vivian Wallén

12

"En kommun där alla trivs"

Jag är 62 år, har bott 40 år i Lappträsk. Mormor och farmor till 4 barnbarn. Hälsovårdare, jordbrukare.
Tycker om att fotografera, gillar natur och djur. Medlem i flera lokala föreningar, FRK Lappträsk, Uf Framåt r.f i Lappträsk, Lappträsk Naturvänner, Pop up yhdistys Lapinjärvi Lappträsk ry

Namn: Gun-Vivian Wallén
Födelseår: 1959
Kommun: Lappträsk
Hemort: Lappträsk, Lapinjärvi
Titel: Hälsovårdare, jordbrukare
E-post: gun.wallen@outlook.com

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Välmående för alla kommuninvånare är viktigt, inte bara en viss grupp. Vi bör kunna sköta kommunens ärenden så att alla beaktas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

I en mindre kommun år alternativen till fritidsverksamhet inte lika stor som i städer. Därför är det viktigt att stöda de former av fritidsverksamhet som redan finns, och att kunna erbjuda något åt alla, i alla åldersgrupper.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Fungerande infrastruktur är en förutsättning för allt boende och för näringslivet i en kommun. Även vi måste utveckla olika sätt att trygga framtiden och möjligheten till att leva och bo på landsbygden

Läs mer i vårt valprogram ›