Gun Beijar

25

"Barn och ungdomars välmående är hela samhällets ansvar; Vi ska stärka relationerna i närsamhället genom att informera, visionera, och agera tillsammans. Det är dags nu att gå från ord till handling och involvera kommuninnevånarna i beslutsprocesser. Delaktighet stärker välmående. I omställnings till ett hållbart samhälle kan vi börja med lokal upphandling och servering av ekologisk- och närproducerad mat i daghem, skolor och åldringsvård. "

Jag har ett förflutet inom jordbruksrådgivning. Jobbar med ekologisk odlingsgranskning som egen företagare. Har kört bokbuss .
Gillar frisk luft, friluftsliv och böcker. Mest av allt gillar jag rättvis politik.
Jag stöder Svenska Kvinnoförbundets i Korsholm valprogram.

Namn: Gun Beijar
Födelseår: 1954
Kommun: Korsholm
Hemort: Korsholm
Titel: Agrolog
E-post: gunbeijar@hotmail.com
Tel: 0500 919387
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Vi behöver fokusera mera på förebyggande åtgärder ss
invånarnas delaktigheti kommunala beslut,
fritidsaktiviteter för barn och ungdom,
låg tröskel för olika slag av hjälp till barnfamiljer,

Läs mer i vårt valprogram ›