Mårten Guldén

25

I Yttermark har jag växt upp och bott i största delen av mitt liv. Jag är gift och har fyra barn, två vuxna söner och två döttrar i grundskoleålder.
Min utbildning är redovisningsmerkonom och jag har arbetat på Närpes Äggpackeri sedan 2001. Sedan övergången till Dava Foods är jag produktionschef.
För 7 år sedan blev jag bonde på släktens hemman som 18. generation.
Jag har varit aktiv i föräldraförening och Hem och Skola sedan barnen började skolan. Även i Yttermark Skolas direktion. Församlingsaktiv. Medlem i nämnden för fri bildning under senaste period.
Jag kandiderar för att kunna vara med och utveckla staden Närpes, där invånare och företag kan fortsätta trivas.

Namn: Mårten Guldén
Födelseår: 1975
Kommun: Närpes
Hemort: Yttermark
Titel: Produktionschef, jordbrukare