Maria Grundström

12

"Bättre möjligheter att leva, bo och jobba i landets bästa småstad Lovisa"

Jag =
- mamma till Noomi (10 år) och Nino (9 år)
- fru till kommissarie Benne (jepp, han är även kandidat i kommunalvalet)
- matte till katten Minni
- bor i Forsby, Israelsskogen
- hemma från Andersby, som ännu är kärt
- i många kretsar mera känd som Steno
- fullmäktigeledamot i Lovisa sedan 2009
- ekonomie magister från Hanken
- organisationschef på SFP:s partikansli

Namn: Maria Grundström
Födelseår: 1980
Kommun: Lovisa
Hemort: Forsby
Titel: Organisationschef
E-post: maria.grundstrom@sfp.fi

Viktiga politiska frågor

Världens barnvänligaste land

Alla barn och ungdomar ska få växa upp i en trygg miljö där var och en blir sedd.

Skolorna ska vara stadens trumfkort och vi ska erbjuda högklassig utbildning på alla nivåer.

Barn måste också få känna sig trygga då de rör sig i trafiken. Lättrafikleder i hela Lovisa måste utvecklas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Vi måste kunna locka nya invånare till Lovisa och förbättra möjligheterna att leva, bo och jobba i Lovisa, samt att kunna pendla till grannkommunerna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Du ska få din service på svenska eller finska – under hela livet.

En högklassig äldreomsorg ska vara en hederssak för Lovisa.

Läs mer i vårt valprogram ›