Ben Grundström

11

Hej! Jag är en 45-årig familjefar från Forsby med två barn. Har arbetat som polis sedan 1998 och senaste två perioderna har jag varit medlem i grundtrygghetsnämnden i Lovisa.

Som viktiga saker inom kommunen håller jag utbildning, sjukvård/grundtrygghet, möjlighet till olika hobbyn samt en effektiv förvaltning i staden. Detta är viktigt om vi vill få nya invånare eller företag som eventuellt vill bygga fastigheter. Byggnadsplaneringen skall trots det passa in i kommunen så att det tryggar jämlikhet för alla och inte besvär.

Förutom dessa saker skulle jag också vilja se att det fanns lite långsiktiga planer i kommunen hur vi använder kommunens fastigheter etc. i framtiden. En utskriven strategi är bra men för att förverkliga en strategi behövs det förnuftiga beslut som leder till kostnadseffektiva åtgärder. Till alla beslut behövs inte anlitas konsulter utan vi måste ha proffsiga tjänstemän som har kunskap att åtgärda problem samt eventuellt skriva kostnadsförslag om projekt. Å andra sidan är det vissa utgifter som behövs men de betalar in sig i långa loppet som nöjda och välmående invånare i kommunen.

En annan sak som är viktig är att vi inte får glömma våra unga invånare. I dessa ekonomiska tunga med tider med corona har de unga inga platser var de kan spendera tiden på kvällarna. Som följd till detta tillbringar ungdomar fritiden på kvällarna på skolgårdar som lett till att det till exempel på gårdsplanen i Forsby skola skett illdåd. Genom att satsa lite så att de unga får platser att tillbringa sin fritid förnuftigt, gör vi preventivt arbete som betalar in sig i långa loppet och vilket också har en stor påverkan på säkerheten i vår kommun.

Eftersom jag själv spelar innebandy och har två barn som sportar anser jag att möjligheten till olika hobbyn är viktig både för yngre och äldre. Vi skall trygga möjligheten för invånarna att röra på sig och på det sätt ha välmående invånare i kommunen som ger en bra bild utåt. I Lovisa har vi en vacker natur samt skärgård som alla kan njuta av.

Sköt om er, rör på er och må bra!

Namn: Ben Grundström
Födelseår: 1975
Kommun: Lovisa
Hemort: Forsby
Titel: Kommissarie
E-post: bengrundstrom@hotmail.com

Viktiga politiska frågor