Mikael Grönroos

28

"Sibbo behöver en balanserad utveckling och tillväxt, utan att glömma äldre, nyinflyttade och personer som behöver stöd."

Är en 56-årig Mårtensbybo. Gift, tre barn och två barnbarn.
Jag jobbar som informatör på Sibbo svenska församling och har en bakgrund inom media, både etermedia och dagspressen.
Mitt största fritidsintresse är sång, både solistisk och i kör.

Obunden  
Namn: Mikael Grönroos
Födelseår: 1965
Kommun: Sibbo
Hemort: Mårtensby, Sibbo
Titel: Informatör
E-post: mkl.grnrs@gmail.com
Tel: 0400-496976

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Sibbo är och bör vara en tillväxtkommun. Men tillväxten bör ske hållbart, både socialt och miljömässigt.
Stomlägenhetsprincipen, som bromsar byggandet i byarna, bör omprövas och en ny rättvisare modell tas fram för glesbygden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Kommuninvånarna måste behandlas jämlikt. Också de äldre och andra som behöver hjälp och stöd måste beaktas när man bygger ut kommunens service.
T.ex. får inte servicen digitaliseras till den grad att dessa grupper hamnar utanför eller får svårt att uträtta sina ärenden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Kommunens ekonomi tryggas bäst genom att göra kommunen attraktiv för inflyttning och byggande. Företagen bör ges möjligheter att verka och utvecklas i Sibbo och därmed också skapa jobb.

Läs mer i vårt valprogram ›