Cecilia Grönholm

20

"En ung, pålitlig röst. "

Hej alla!

Mitt namn är Cecilia Grönholm och jag ställer upp i kommunalvalet 2021 i Raseborg. Jag är född och uppvuxen i Ingå, där jag ställde upp i kommunalvalet år 2017. Jag var medlem i grundtrygghetsnämnden i Ingå fram till sommaren 2020 då jag flyttade till Ekenäs.

Jag är utbildad närvårdare och studerar nu till sjukskötare vid yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. På sidan om studierna jobbar jag inom vården inom den kommunala sektorn.

Namn: Cecilia Grönholm
Födelseår: 1999
Kommun: Raseborg
Hemort: Ekenäs
Titel: Närvårdare. Sjukskötarstuderande
E-post: gronholm.cecilia@gmail.com
Tel: 0400995857
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Seniorvänligt samhälle

Det måste finnas tillräckligt antal vårdplatser på resurserade serviceboenden och väntan på vårdplats i hemmaförhållande måst tryggas för att vi ska utveckla samhället enligt seniorernas behov. För att detta ska uppfyllas måste vi fortsätta utveckla hemvården och vi måste trygga arbetsförhållandena inom åldringsvården.

Det ska även i fortsättningen finnas sysselsättning som bland annat seniorträning och dagverksamhet.

Information ska även vara lättillgänglig för vår äldre befolkning. Något av det värsta jag vet är då äldre lämnas ensamma samt då information tappas bort pga kommunikationsbrist.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Vi måste jobba för att bibehålla och utveckla infrastrukturen i Raseborg. Detta gör även staden charmigare och ökar chanserna för nyinflyttning.

Även inom den sociala infrastrukturen, som innefattar bland annat skolnät och bibliotek, ska vi göra säkra satsningar. Att skära på dessa ställen sparar pengar och stöder ekonomin men främjar inte invånarnas välmående. På detta plan måste vi hitta en fungerande linje.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

En god ekonomi och välskött näringsliv hör till de viktigaste byggstenarna för en fungerande och livskraftig kommun.

Läs mer i vårt valprogram ›