Larrie Griffis

666

"Ärlighet och logik framom enkel populism. "

Jag ville bli ekonom, men livet ville annat.
Istället arbetade jag sjutton år inom hotell- restaurang- och nattblubbsbranschen varav sex år som krögare för min egen teaterrestaurang. I flera år arbetade jag på Göteborgsoperan som påklädare, servitör och statist. Efter flytten till Finland studerade jag vid sidan av arbetet vid Åbo Akademins författarutbildning "Litterärt skapande" och har efter det skrivit tre pjäser som satts upp på bland Mosebacketeatern liksom Göteborgs- och Stockholms stadsteatrar. Efter att ha arbetat tolv år inom barndagvården i Esbo varav fyra år som lärare i småbarnspedagogik är jag idag ansvarig kulturproducent vid Luckan Helsingfors. Och nu är det dags att kandidera för kommunalvalet. Jag önskar alla som ställer upp lycka till. Ni väljare förtjänar bra representanter för era åsikter och röster.

Namn: Larrie Griffis
Födelseår: 1969
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Kulturansvarig producent
E-post: larrie.griffis@luckan.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Jag arbetar för en trygg, mobbningsfri dagvård och skola med smidiga övergångar mellan klasserna där medvetna vuxna värnar om de ungas okränkbarhet i fråga om mobbning.
Det samma gäller för vuxna. Deras arbetsplats skall vara trygg och fri från trakasserier och arbetsskyddet skall ges tillräckligt med verktyg och stöd för att de skall kunna ombesörja detta. Med en trygg vardag presterar vi mycket bättre tillsammans.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Jag arbetar för ett jämställt och jämlikt samhälle där de individuella förutsättningarna markerar vägen för den personliga utvecklingen. Där adekvata stödtjänster finns lättillgängligt som komplement. Jag arbetar för en vardag där kompetens premieras och strävan uppmuntras och understöds.
Diskussionen bör, enligt mig, inte handla om huruvida det finns eller inte finns skillnader mellan könen utan snarare vara på individnivå både när det gäller utbildning som anställning.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Kultur är så mångfacetterat att jag här fokuserar på den delen som avser de olika konstformerna.
Kultur handlar om kommunikation, ett sätt att förmedla en tanke, en åsikt, en känsla, en berättelse... Det är ett av de fundament som fört mänskligheten framåt; vår förmåga att uttrycka oss, berätta, lära ut eller varna. Detta har vi gjort genom ljud, rörelse och bild. De kulturella uttrycksformerna är så djupt rotad i oss att vi ibland tenderar att glömma av hur enormt viktiga de är för oss människor. Jag arbetar dagligen för att belysa, beakta och, i synnerhet, bevara de olika kulturella uttrycksformer som verkar i Svenskfinland. För dess unika uttryckssätt och dess överlevnad.

Läs mer i vårt valprogram ›