Greger Bergström

9

"För ett välmående Nykarleby"

Jag är en 47 årig kantlaxbo . Utbildad till lantmäteriingenjör och jobbar som mätingenjör. Jag ställer upp i kommunalvalet för att jag vill vara med och påverka i det kommunala beslutsfattandet i kommunen. Jag vill medverka till ett välmående i hela Nykarleby.

Namn: Greger Bergström
Födelseår: 1973
Kommun: Nykarleby
Hemort: Kantlax
Titel: Lantmäteriingenjör,företagare
E-post: greger.bergstrom@multi.fi
Tel: 0500165096

Viktiga politiska frågor