William Gräsbeck

32

"För ett hållbart växande Åbo."

Jag studerar samhällsvetenskaper vid Åbo Akademi och snart färdig politices kandidat. Är för tillfället sittande ordförande för Svensk Ungdom i Åboland. På fritiden tycker jag om att sporta med mina kompisar och har under corona-tiden byggt ett intresse för racket sporter. Har länge varit aktiv i Svensk Ungdom och tycker om att köra ren politik.

Namn: William Gräsbeck
Födelseår: 1997
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Studerande
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Fungerande infrastruktur

För att Åbo ska kunna växa till en större stad så måste stadsplaneringen anpassas till urbaniseringen. Fastän många flyttar efter jobb till Helsingfors så flyttar många hit för att studera eller från landsbygden, då måste speciellt centrum omstruktureras.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Ungas välmående har länge varit något som varit på tapeten men är också något som förvärras varje dag. Man ser en ökad trend på utbrändhet och ångest redan i andra stadiets utbildning och högskolestuderande känner sig allt mer ensamma med den ökade studietakten. Coronan har inte gjort det lättare för studeranden och Åbo stad ser inte på psykisk hälsa som ett problem. Studietiden ska vara det bästa i ens liv och inte en tid för att insjukna i utbrändhet eller depression.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Åbo har en möjlighet att bli en klimatsmart kommun. Detta kräver mycket satsningar till exempel i återvinningssektorn, vilket Åbo blivit bättre på den senaste tiden. Vindkraft är också något som Åbo kunde satsa allt mer på med tanke på kommunens läge vid kusten. Vi behöver även mer cyklar och cykel ska alltid uppmuntras framför bil. Centrum kunde också omplaneras att bli allt mer trafik-fri.

Läs mer i vårt valprogram ›