Manfred Gräsbeck

28

Sedan 2013 har jag fungerat som ordförande för SFP i Hyvinge. Jag har varit en aktiv musiker i Åbo, Paris och Kiev. Som konsertmästare har jag uruppfört åtta symfonier. Jag är gift med konsertorganist och pianist Maija Lehtonen och är pappa till två vuxna barn. Jämlikhet, öppen och tvåspråkigheten är viktiga valteman för mig.

Namn: Manfred Gräsbeck
Kommun: Hyvinge
Titel: MUL, kapellmästare