Magnus Gräsbeck

31

Som obunden kristen vänsterman ställer jag upp för SFP i kommunalvalet därför att SFP är det parti som bäst jobbar för de svenskspråkigas särintressen i Åbo. Det har jag erfarit konkret när jag ännu hade barn i skolan, och SFP var det enda partiet som stödde oss föräldrar när vi protesterade mot att det svenskspråkiga skolväsendet skulle integreras i det finskspråkiga genom att slopa den svenska skoldirektörstjänsten. Andra partiers svenskspråkiga fullmäktigledamöter upplevde inte saken som så viktig att de ville hjälpa oss. Men vi kämpade med SFPs stöd, och fick tillbaka vår skoldirektör.
Jag är född 1954 i Åbo, är gift och har två vuxna söner. Till yrket är jag tidigare trubadur och översättare, idag mest översättare. Till mina intressen hör: musik, låtskrivning, översättning av andras låtar, jakt och annat friluftsliv

Obunden  
Namn: Magnus Gräsbeck
Födelseår: 1954
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Tidigare trubadur, översättare