Simon Granroth

665

"En röst för hållbarhet, medmänsklighet och vetenskap. Evidensbaserad kunskap är grunden för allt lyckat beslutsfattade."

Jag har studerat socialpsykologi och rättsvetenskap vid Helsingfors universitet och arbetat som fysioterapeut inom både vård och idrottsrehabilitering. Sedan jag tog examen från Uni har jag haft glädjen att arbeta som vetenskapskommunikatör - en viktig uppgift som jag både älskar och respekterar. Tidigare har jag tjänstgjort i snabbinsattsyrkorna för krishantering och var i beredskapsenheten i två år.

Den gemensamma nämnaren för människorna inom fredsbevarnde och inom hälso- och sjukvården var strävan att hjälpa människor i nöd, inte lämna någon ensam och dra sitt strå till stacken för en bättre värld. De här värderingarna resonerar starkt för mig.

Jag vill vara med och bygga vår gemensamma framtid, och här kommer jag att vara en kraft för rationalitet och medmänsklighet. Den motpol till populism och idiokrati som jag känner vår politik och vår värld behöver idag. Jag är ett alternativ för dig som vill rösta för ett liberalt Helsingfors, där beslutsfattandet är hållbart, medmänskligt och faktabaserat.

Namn: Simon Granroth
Födelseår: 1990
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Vetenskapskommunikatör, Pol. Mag.
E-post: granroth.simon@gmail.com
www: https://www.simongranroth.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

Hållbarhet.
Klimatkrisen och biosfärernas kollaps är vår tids största utmaningar. Vår energiekonomi, transport och jordbruk måste revideras för att våra utsläpp ska minska avsevärt och så småningom nå koldioxidnoll. Vi ska investera i vind, sol, geotermisk energi och kärnkraft och samtidigt lägga starka incitament för energisektorn att ersätta storskalig förbränning av fossila bränslen med ekologiskt hållbara alternativ med låga utsläpp. Vi leder vägen till en effektiv och jämlik klimatpolitik.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Medmänsklighet.
Varje människas liv är summan av hens val, slump och samhällets styrande strukturer. Jag tycker att vi ska sträva efter att minimera slumpens betydelse genom att garantera varje individ förutsättningar för ett gott liv genom tillgång till utbildning samt social och ekonomisk säkerhet och stabilitet. Vi ska alltid stå upp mot bakåtsträvande trångsynthet och förtryck och stöda de som är utsatta i samhället.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Vetenskap.
Evidensbaserad kunskap är grunden för allt framgångsrikt beslutsfattande. Det vetenskapliga samfundet ska alltid konsulteras omfattande i lagstiftningsprocessen. Finansieringen av vetenskap, utbildning och forskning bör alltid vara säkerställd för att garantera akademisk frihet. Forskare, universitet och forskningsinstitut ska ges möjligheten att planera sitt arbete på lång sikt och helst utan politiska och ekonomiska hinder. Investeringar i utbildning på alla nivåer lönar sig alltid och betalar sig bevisligen mångfalt tillbaka i form av bättre jämlikhet och innovation. Tillgången till god utbildning motverkar också marginalisering och idiokrati och är en förutsättning för att en demokrati ska kunna uppfylla sin fulla potential.

Läs mer i vårt valprogram ›