Simon Granroth

"En röst för hållbarhet, medmänsklighet och vetenskap. Evidensbaserad kunskap är grunden för allt lyckat beslutsfattade."

Jag är vetenskapskommunikatör och socialpsykolog och beskrivs ofta som nyfiken och driven. Jag uppskattar nyfikenhet och empati, liksom frihet från fördomar. Jag tror på det goda i varje människa och ser för mig en framtid där människorna lever i harmoni med naturen och i fred med varandra - där ingen är bunden av de kort de tilldelas slumpmässigt vid födseln, utan är fria att forma sina liv i i enlighet med sina ambitioner.

För mig är politik gemensam problemlösning och den gemensamma strävan efter en bättre framtid. Här är det vetenskapliga tankesättet viktigt för mig. Vetenskap handlar om nyfikenhet, förståelse och sanning. Den vetenskapliga metoden tillåter oss motverka kognitiva tankefel, logiska felaktigheter och fördomar - och i samma väva förhoppningsvis bli ett mer empatisk, upplyst och ädelt samhälle.

Namn: Simon Granroth
Födelseår: 1990
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Vetenskapskommunikatör, Pol. Mag.
E-post: granroth.simon@gmail.com
www: https://www.simongranroth.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

Hållbarhet.
Klimatkrisen och biosfärernas kollaps är vår tids största utmaningar. Vår energiekonomi, transport och jordbruk måste revideras för att våra utsläpp ska minska avsevärt och så småningom nå koldioxidnoll. Vi ska investera i vind, sol, geotermisk energi och kärnkraft och samtidigt lägga starka incitament för energisektorn att ersätta storskalig förbränning av fossila bränslen med ekologiskt hållbara alternativ med låga utsläpp. Vi leder vägen till en effektiv och jämlik klimatpolitik.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Medmänsklighet.
Varje människas liv är summan av hens val, slump och samhällets styrande strukturer. Jag tycker att vi ska sträva efter att minimera slumpens betydelse genom att garantera varje individ förutsättningar för ett gott liv genom tillgång till utbildning samt social och ekonomisk säkerhet och stabilitet. Vi ska alltid stå upp mot bakåtsträvande trångsynthet och förtryck och stöda de som är utsatta i samhället.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Vetenskap.
Evidensbaserad kunskap är grunden för allt framgångsrikt beslutsfattande. Det vetenskapliga samfundet ska alltid konsulteras omfattande i lagstiftningsprocessen. Finansieringen av vetenskap, utbildning och forskning bör alltid vara säkerställd för att garantera akademisk frihet. Forskare, universitet och forskningsinstitut ska ges möjligheten att planera sitt arbete på lång sikt och helst utan politiska och ekonomiska hinder. Investeringar i utbildning på alla nivåer lönar sig alltid och betalar sig bevisligen mångfalt tillbaka i form av bättre jämlikhet och innovation. Tillgången till god utbildning motverkar också marginalisering och idiokrati och är en förutsättning för att en demokrati ska kunna uppfylla sin fulla potential.

Läs mer i vårt valprogram ›