Jona Granlund

664

"En framtid för alla i en föränderlig värld"

Jag är teologiekandidat med religionsfilosofi som huvudämne där jag sett närmare på verklighetsuppfattning och sanning i vår världsbild och hur vi tolkar vår omgivning (fantastiskt användabart i dagens värld).
Just nu jobbar jag som ungdomsarbetsledare och fungerar dessutom som nämdeman vid helsingfors tingsrätt.
Jag har en förkärlek för teknik, speciellt ifall det är teknik som gör vardagen lättare och har dessutom starka aversioner mot program och system som inte fungerar eller som inte tagit användarvänlighet i beaktande (tror alla tyvärr har stiftat bekantskap med program som är uppbyggda utan direkt input av direkta användare). Uppskattar också konst i olika former, speciellt i formen av dataspel.

Namn: Jona Granlund
Födelseår: 1983
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Ungdomsarbetsledare
Tel: 0504945500

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

Som människor är vi beroende av naturen för hela vår existens. Vi MÅSTE ta hand om vår närmiljö och miljön i stort för att fortsättningsvis kunna njuta av vår tillvaro. Det gäller både lokalt, nationellt och internationellt.
Ett bra exempel är centralparken i Helsingfors som jag anser skall hållas som den är nu och inte förminskas för byggande eller annat. Centralparken har ett värde i sej, både som friluftsområde för helsingforsarna och också som en grön lunga mitt i stan och dessutom som turistmål (när turismen igen kommer igång) där Helsingfors kan stoltsera med ett stort grönområde mitt i centrala helsingfors som sträcker sej ända till Vanda.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

En levande stad kräver kultur. Kulturupplevelsen är något de flesta inte saknar före den försvinner. Samtidigt kan kulturen ta sej en rad olika uttryck, allt från arkitektur och traditioner till mer traditionella medier som teater och bibliotek.
I min vision av Helsingfors finns det ett utrymme för olika former av kultur på alla tre språk. Staden stöder kulturinstitutioner ekonomiskt (speciellt i pandemitider) så att de kan fortsätta producera kultur. Det skall finnas utrymme både för den som vill se gå på opera och se trollflöjten på samma sätt som det skall finnas utrymme för den som själv vill skapa streetart på väggar. Mer opera, mer teater och fler väggar att måla på.

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Ett absolut måste för ett fungerande samhälle är jämställdhet. Inte bara mellan män och kvinnor utan på alla plan. Jämställdhet för mej är att två personer, oberoende av vem de är, vad de tycker om, varifrån de kommer eller annat skall ha samma möjligheter.
Konkret innebär det att vissa grupper, speciellt minoriteter av olika slag, behöver mera stöd för att kunna uppnå samma möjligheter som majoriteten.
Ett konkret exempel är skolan som i princip är jämställd... Samtidigt som det t.ex.t i gymnastiken kan uppstå situationer där man förväntas skaffa som exempel skridskor för att kunna vara med jämställt med resten av gruppen. För vissa är inte utgiften ett problem medan den för andra kan vara skillnaden mellan att vara mätt och hungrig. Visst finns det föreningar och andra som lånar utrustning men stigmat finns fortfarande kvar. Alla borde kunna delta.
Men det gäller inte bara skolan utan samhället i stort. Ett samhälle mår bra där det råder jämställdhet och där alla får möjligheten att kunna vara sej själva.

Läs mer i vårt valprogram ›