Monica Grankulla-Häggblom

102

Jag är född i Helsingfors men nästan hela min uppväxt har jag tillbringat i Jakobstad. Efter att ha bott på andra ställen har jag ändå konstaterat att Jakobstad är min hemstad och här hittar jag allt jag vill ha av livet och jag delar mitt liv med Guy Häggblom.
Jag är utbildad pedagogiemagister och jag jobbar som lärare på Oxhamns skola i åk 6-9. Jag undervisar i svenska som andra språk och litteratur.
Utöver min ped.mag. examen har jag bl.a. studerat utbildningsledarskap och skol-, arbets- och utvecklingspsykologi. Jag gillar att förkovra mig och därför har jag suttit en hel del på skolbänken på sidan av mitt lärarjobb.
Min fritid spenderar jag på många olika sätt:
Jag har sysslat med idrott i så gott som hela mitt liv. Jag har själv tävlat och varit tränare i friidrott samt handhaft olika administrativa uppgifter inom föreningen IF Drott. Idag är motion en del av min vardag.
Jag är också en friluftsmänniska som tycker om att vara ute i naturen samt ute på sjön. Jag är gärna ute och ser på fåglar och jag gillar att fiska. Ett annat av mina stora intressen är trädgården. Somrarna tillbringar jag ute på villan i Larsmo skärgård, då laddar jag mina batterier.
Jag tycker om att läsa och har alltid en bok på gång. Eftersom jag har studerat på sidan av arbetet en stor del av mitt vuxna liv har mina böcker oftast varit faktaböcker. När jag vill koppla av blir det med en bra deckare. En av favoritförfattarna är GW Persson.
Jag ställer upp för tredje gången i kommunalvalet för Sfp i Jakobstad. Den senaste perioden har jag varit medlem i fullmäktige samt medlem i idrottssektionen. Därtill har jag fungerat som ordförande för Wava Institutets direktion.
Jag har varit medlem av Västra Finlands läns regionala idrottsråd åren 2000-2020.
Har också fungerat som sfp-politiker i Larsmo. Jag var medlem i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Jag har bl.a. fungerat som ordförande i planeringssektionen, bildningsnämnden samt revisionsnämnden där.
Alla mina politiska uppdrag har jag alltid upplevt som mycket givande och jag vill gärna vara med och fortsätta bygga morgondagens Jakobstad.

Namn: Monica Grankulla-Häggblom
Födelseår: 1960
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: Lärare
E-post: monica.grankulla-haggblom@outlook.com
Tel: +46358503700354
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Klimatsmart kommun

Jag vill jobba för att göra Jakobstad till en "hållbar stad" enligt FN:s mål av hållbar utveckling samt göra Jakobstad klimatneutral.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Jag vill jobba för att Jakobstad skall vara en trygg, trivsam, tvåspråkig och kulturellt mångfaldig stad. Jag anser det viktigt att vi fortsättningsvis skall satsa på skolnätet så att eleverna får gå i friska skolor, att faciliteterna för idrotten sköts om och utvecklas samt att vi värnar om det kulturella utbudet som staden erbjuder. Jag vill jobba för ett Jakobstad där vi inte glömmer bort våra seniorer utan också ser till seniorernas behov.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Att hålla kommunekonomin i balans är hela tiden en utmaning. Jag vill jobba för att stadens ekonomi hålls i balans. Därtill vill jag jobba för att göra staden attraktiv för en sådan inflyttning som matchar arbetsmarknaden. Idag då vi genom digitaliseringen kan jobba på distans behöver vi inte längre bo på orten där vi har vår arbetsplats, därför behöver vi i Jakobstad kunna erbjuda en bra kommunal service och ha en framsynt bostads- och tomtpolitik så att människor väljer Jakobstad.

Läs mer i vårt valprogram ›