Elof Granholm

41

"Jag vill att även sidobyarna skall blomstra - inte för kraftiga centraliseringar."

Jag är pensionerad lektor inom byggnadsbranschen och idag driver jag ett litet consultföretag inom byggnadsbranchen. Privat håller jag på med ett kulturbygge. Återanvändningen är stor. Jag har ett antal olika examina bl.a. yrkeslärare, speciallärare och landsbygdsutvecklare.

Namn: Elof Granholm
Kommun: Korsholm
Hemort: Petsmo
Titel: Pensionerad lektor