Berndt Gottberg

79

"Dagens Sjundeå för framtiden! Tämän päivän Siuntio suunnassa tulevaisuuteen! Today´s Siuntio heading towards the future!"

Agronom. Yrkesguide. Yrkeschaufför. Engagerad i marknadsföringen av Sjundeå och därmed också hela det turistvänliga Porkalaområdet. Medverkat i ett flertal böcker om Porkala och också om Kalelen. Medförfattare till fler sommarteaterpjäser med temat Porkkala. Översatte tillsammans med Lena Okänd Soldats Pyynikkiversion till svenska. Sammanställt texten till flera sommarpjäser om Porkala.
Arbetar just nu med Igormuseets utställningar där första temat blir Underbara kvinnor i Degerby.
Agronomi. Ammattiopas. Ammattikuljettaja. Osallistuu Siuntion ja täten koko Porkkalan alueen markkinointiin. Osallistunut monen Porkkalan aiheisen kirjan toimittamiseen sekä myös Karjalan aiheisen kirjan. Ruotsinsi Lenan kanssa Tuntemattomaan sotilaan Pyynikkiversion ruotsintamiseen. Valmistelee parhaillaan Igormuseon uudet näyttelyt. Ensimmäinen teema: Degerbyn ihanat naiset.
Agronomist. Professional tourist guide. Professional driver. Participates in marketing of Siuntio, i.e. the Porkkala area. Participated in he production of several books about Porkkala and a book about the Karelians. Translated the Pyynikkiversion of the Unknown soldier. Under way the new exhibitions of the Igor museum, the first one telling about the wonderful women of Degerby.

Namn: Berndt Gottberg
Födelseår: 1949
Kommun: Sjundeå
Hemort: Sjundeå, Nordanå
Titel: Agronom
E-post: b.gottberg@kolumbus.fi
Tel: 0400 528598

Viktiga politiska frågor

Fungerande infrastruktur

Sjundeå behöver fungerande kollektivtrafik, tillgång till fibernät
Siuntio tarvitsee ehdottomasti toimivaa joukkoliikennettä ja kuituyhteyksiä.
Siuntio needs working public transport and working fibre data connection.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Företagsamhet är förutsättningen för en kommun i utveckling
Yrittäjyys luo kehittyvälle kunnalle mahdollisuuksia
Entrepeneurship is the foundation for our community

Läs mer i vårt valprogram ›