Gabi Lindholm

25

"Helhetsbilden är central vid beslutsfattning! Det är viktigt att beakta hur ett beslut inverkar på sikt, på andra sektorer och på geografiskt olika områden. Staden är en helhet. "

Skäribo, med iktynomexamen och examen i ekonomiförvaltning. Jag har jobbat med fiskeriförvaltning sedan 1995, och från 2001 via eget företag.

Namn: Gabi Lindholm
Födelseår: 1966
Kommun: Lovisa
Hemort: Vahterpää
Titel: Företagare, verksamhetsledare

Viktiga politiska frågor

Fungerande infrastruktur

Fungerande infrastruktur såsom körbara tygga vägar och snabba dataförbindelser är viktiga för befolkningen och företagen utanför stadskärnan.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Målet är välmående kommuninnevånare.
För att nå hit behöver staden en god ekonomi, så den lagstadgade servicen kan skötas på ett bra sätt och det finns möjlighet att erbjuda lite extra.

Läs mer i vårt valprogram ›