Steven Frostdahl

18

"En rättvis och välmående kommun"

Jag är 47 år och jobbar som tjänsteman inom den finländska pälsdjursnäringen. De senaste 20 åren har jag haft förtroendeuppdrag bl.a. inom kommun, landskapsförbund och Svenska Finlands Folkting. Jag är familjefar och filosofie magister från Åbo Akademi. Har alltid varit intresserad av samhällsfrågor. Jag är en vänlig och hjälpsam person som för det mesta har något att säga.

Namn: Steven Frostdahl
Födelseår: 1973
Kommun: Nykarleby
Hemort: Nykarleby
Titel: Informationschef
E-post: sfrostdahl@hotmail.com
Tel: +358443652925
www: https://www.stevenfrostdahl.com

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Välmående kommuninvånare är trygga och känner sig delaktiga i de beslut som berör dem. Jag tycker det är viktigt att vara tillgänglig och att lägga sig in i de frågor som berör kommuninvånarna. I och med att social- och hälsovård övergår till nya strukturer måste kommunala beslutsfattare arbeta kreativt och även försöka hitta nya vägar att utveckla kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Sysselsättningen i Nykarleby är god men det krävs också att vi slår vakt om och försöker utveckla vår unika näringsstruktur. Staden måste vara arbeta för att stödja företagen och vara öppen för nya kreativa lösningar. Framtidens näringsliv kommer att söka sig dit där det finns möjligheter att rekrytera arbetskraft och skapa goda förutsättningar för tillväxt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Grundläggande bildning är den största och viktigaste enskilda verksamheten som kommer att finnas kvar hos kommunen när vårdsamarbetet i Österbotten inleds. Helt naturligt blir det det största enskilda ansvarsområdet som vi måste bevaka.

Läs mer i vårt valprogram ›