Siw Frostdahl-Blomqvist

19

"En levande landsbygdskommun - för alla "

Jag är mitt i livet med man, barn, hus och husdjur, med allt vad det innebär. Med mitt intresse för människor och samhälle, där jag även fått stor erfarenhet av min bakgrund som sjukskötare och numera förman, vill jag att alla ska ha det så bra som möjligt enligt sina förutsättningar.
Ställer upp i kommunalvalet för att tillsammans med andra hitta lösningar som fungerar för oss i hela Nykarleby kommun.

Namn: Siw Frostdahl-Blomqvist
Födelseår: 1975
Kommun: Nykarleby
Hemort: Socklot
Titel: Serviceförman
E-post: siw.frostdahl-blomqvist@nykarleby.fi
Tel: 0503525954

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Med välmående kommuninvånare får vi en kommun som utvecklas och skapar möjlighet till såväl arbetsplatser som fritidssysselsättningar.
Eftersom vi alla är olika och har olika behov och förutsättningar, behöver vi skapa möjligheter att trivas och må bra oavsett ålder, var du bor eller vilka intressen man har.
Satsa på välfärd via motion, idrott och kultur. Stöda det aktiva föreningslivet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Unga behöver få ha en trygg uppväxt, med möjlighet att pröva på olika saker. I Nykarleby har vi ett rikt föreningsliv som vi ska samarbeta med för att skapa olika möjligheter.
Vi har en duktig välfärdsenhet som ger möjlighet för ungdomar att träffas.
Vi behöver även stöda föräldrar att skapa trygghet för ungdomar. Dagens samhälle är rätt hårt och dömmande med snabba impulser från olika delar av världen i och med it-kulturen och some-kanaler.
Vi behöver finnas till i barnens och de ungas vardag för att stöda dem bli unga vuxna som vill fortsätta bo i Nykarleby. En meningsfull fritid för de unga som skapar bra minnen och något man vill återvända till.

Läs mer i vårt valprogram ›