Christer Friis

28

"Friiska vindar behövs."

Pensionerad lärare från Houtskär.
Efter 48 år i den åboländska skärgården, har jag upplevt skärgårdens gyllene år på 1980 talet, då skärgårdspolitiken hade medvind, men också tider då statens åtstramningar och dess följder som drabbade oss.
Jag har varit kommunalpolitiskt aktiv sen 1973 med bl.a uppdrag som fullmäktigeordförande, medlem av kommunstyrelsen och medlem av olika nämnder. Jag har också haft interkommunala uppdrag i Egentliga Finlands förbund m.m.
Bio Sydväst och Finlandssvenskt filmcentrum kom till på mitt initiativ. Jag har länge varit aktiv inom det frivilliga räddningsväsendet- på alla dess nivåer - i Svenskfinland.

Namn: Christer Friis
Födelseår: 1945
Kommun: Pargas
Hemort: Houtskär
Titel: pensionär
E-post: christer.friis@gmail.com
Tel: +358405732088
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Kollektivtrafik

En fungerande infrastruktur är en förutsättning för en bebodd glesbygd med tryggad basservice. Med digitala förbindelser, trygg elförsörjning, goda färjförbindelser och förbindelsebåtrutter, skapas förutsättningar för en livskraftig välmående skärgård.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

I en kommun som har skapats genom en sammanslagning av fyra små skärgårdskommuner med en stor kommun så är helhetens välmående helt upp till hur de olika delarna mår. Om alla områdets delar mår bra, då mår hela kommunen bra.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Staden Pargas behöver en Hållbarhets strategi. En strategi som säger hur vi skall nå hållbara lösningar i all verksamhet. Sådana hållbarhetsval som alla kan vara stolta över.

Läs mer i vårt valprogram ›