Fred Packalén

721

"Erfarenhet och Trygghet"

Är pensionär och bor i seniorhus och inser att vi kommer att behöva mera hem i H:fors

Namn: Fred Packalén
Födelseår: 1944
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Dipl.Ekon. Disponent
E-post: fred.packalen@freddis.fiFr
Tel: +3584012329
Medlem i :

Viktiga politiska frågor