Pia Franzén

17

"För en livskrafitg landsbygd"

Jag är 31 år och kandiderar första gången i vårens kommunalval, för att jag vill arbeta för vårt Raseborg. Jag vill vara med och skapa en trivsammare och livskraftigare hemkommun.

Satsa på lokalt. Raseborg behöver vara en företagarvänlig kommun som kan se möjligheterna landsbygden erbjuder och stärker den lokala ekonomin.

Till min utbildning är jag agrolog (HYH) inom bioekonomi och företagsutveckling, på vardagen jobbar jag som projektassistent för projektet Ta hand om bonden.

Namn: Pia Franzén
Födelseår: 1989
Kommun: Raseborg
Hemort: Raseborg
Titel: Agrolog (HYH)
E-post: pia.franzen@slc.fi

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Finns det inte arbetsplatser i kommunen är det svårt för människor att stanna eller flytta till kommunen.

Satsa på lokalt. Raseborg behöver vara en företagarvänlig kommun som kan se möjligheterna landsbygden erbjuder och stärker den lokala ekonomin.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

Den senaste tiden har vi upplevt möjligheten att arbeta från hemmet.
Det är även något jag tror vi kommer att fortsätta med i mån av möjlighet, till det behövs en grundläggande infrastruktur. Det innebär fungerande vägar, el och bostäder på landsbygden samt möjlighet till bra nätförbindelser.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

De unga är kommunens framtid vi kan inte spara på framtiden. Det betyder att vi borde satsa på undervisning och ungas fritid. För att trygga att människor bor kvar i kommunen bör det finnas möjlighet till närdagis och skola i hela Raseborg.

Läs mer i vårt valprogram ›