Maria Forss

27

"Med satsning på utbildning och hälsa får vi en konkurrenskraftig kommun "

Jag arbetar som prefekt vid en svensk högskola. Bildningsfrågor och hälsovårdsfrågor är speciellt viktiga för mej. Min bakgrund som hälsovårdare i kommunen och mitt nuvarande arbete ansvarig för sjukvårdsutbildning på svenska i huvudstadsregionen gör att jag har en god erfarenhet för dessa frågor.

Namn: Maria Forss
Födelseår: 1968
Kommun: Sibbo
Hemort: Sibbo
Titel: Prefekt
Medlem i :