Greger Forsblom

67

"Ansvar och engagemang för kommuninvånarnas bästa !"

57 år, gift med Ann-Britt, fyra vuxna barn, tre barnbarn varav ett i himlen.
Jordbrukare sedan 30 år tillbaka, verksamhetsledare på Pörkenäs lägergård fr.o.m maj 2021.
Engagerad inom politiken sedan 2005, sedan 2017 kommunstyrelseordförande. Är social och tar ansvar, Har ett stort kontaktnät inom hela Österbotten.

Namn: Greger Forsblom
Födelseår: 1963
Kommun: Pedersöre
Hemort: Pedersöre
Titel: Jordbrukare, Verksamhetsledare
E-post: greger.forsblom@pedersore.fi
Tel: 0500368852

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Jag vill arbeta för att samarbetet mellan kommunen och det kommande Österbottens välfärdområde blir rätt från början. Närservicen ska fungera-

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Småbarnspedagogik, förskola och skola är en enhet. Tillräckliga resurser ska finnas för verksamheten, både pedagogiskt och och för barnens välmående.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

För att kommunen ska ha råd med service behövs invånare och företag som betalar skatt. Genom att hjälpa till med lämpliga tomter för boende och företag kan kommunen hjälpa till med detta.

Läs mer i vårt valprogram ›