Annette Forsblom

247

"Bevara landsbygden levande! Pidä maaseutu elävänä! Keep the countryside alive! "

Hej, nu har jag varit en månad pensionär!
Arbetade inom handikappvården, småbarnspedagogiken och skolvärlden. Jag är gift, har tre vuxna barn och tre barnbarn. Är både mormor och farmor.
Bosatt i Illby, en by i Borgå. Barnens välmående och att bevara landsbygden levande är mina centrala teman!

Namn: Annette Forsblom
Födelseår: 1957
Kommun: Borgå
Hemort: Illby, Borgå
Titel: pensionär/eläkeläinen/pensioner
E-post: annette.forsblom@pp.inet.fi
Tel: 408139194
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Välmående kommuninvånare innefattar alla åldrar från vaggan till graven, och berörs av beslut som gäller bildningssektorn, hem och familj, trygg skolväg, hälsosamkost och levnadsvanor, motion, miljö, stad och landsbygd, arbete, kultur, livsåskådning samt bra vård. Bra kommunalpolitik är en bra början för att stöda det som möjliggör välmående för kommuninvånarna

Läs mer i vårt valprogram ›

Världens barnvänligaste land

Alla politiska beslut skall genomgå en barnkonsekvensanalys för att säkerställa att barnens rättigheter beaktas och konsekvenser av besluten ses ur barnens synvinkel, innan besluten fattas!
Barnens bästa skall alltid komma först!

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Vi skall prioritera ekologisk odling, den är skonsam mot naturen, insekterna och människorna!
Vi skall inte börja odla GMO grödor(genmanipulerade)!

Läs mer i vårt valprogram ›