Sabina Forsbacka

17

"Nykarleby skall vara familjevänligt, mångkulturellt och ha ett livskraftigt näringsliv, det skall vi arbeta för tillsammans!"

Jag är en aktiv, samhällsintresserad småbarnsmamma som tillsammans med min familj bor på Forsbackan i Nykarleby. Jag brinner för utbildningsfrågor, ett mångkulturellt samhälle och business. Jag är innebandyintresserad och tycker om att vara på skären. Jag är utbildad yrkeslärare inom företagsekonomi och studerar till pedagogie magister i allmän pedagogik och studiehandledare. Nykarleby skall vara familjevänligt, mångkulturellt och ha ett livskraftigt näringsliv, det skall vi arbeta för tillsammans!

Namn: Sabina Forsbacka
Födelseår: 1983
Kommun: Nykarleby
Hemort: Nykarleby
Titel: kundrelationschef, yrkeslärare
E-post: sabina.forsbacka@hotmail.com
Tel: 0442549459
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Jag vill arbeta för alla barns och ungdomars rätt till högklassig utbildning. En studiestig för alla med början i småbarnspedagogiken, via den grundläggande utbildningen till andra stadiets utbildning. Utbildningen skall vara trygg och av god kvalité. Via utbildningen formar vi framtidens samhälle. För mig är det viktigt att vi tar tillvara på alla de lärmöjligheter och -miljöer som framtiden för med sig men samtidigt värnar om de traditioner och välfungerande arbetssätt som vi redan har i skolan. Livslångt lärande skall finnas lättillgängligt för alla kommuninnevånare, där har den fria bildningen bland andra ett viktigt uppdrag.

Läs mer i vårt valprogram ›

Integration

Jag vill arbeta för allas delaktighet i våra kommuner. Mångkultur är värdefullt och viktigt i samhället, jag vill värna om mångkulturaliteten. Allas möjligheter till delaktighet skall stärkas, det handlar inte enbart om integration utan inkludering. Inkludering handlar för mig om allas jämlika möjlighet till delaktighet där vi respekterar vars och ens kulturella bakgrund och ser det som berikande, snarare än det handlar om att föra in andra kulturer i rådande kultur. Integrationstjänster som kommunen ansvarar för är viktiga och behöver fungera bra, detta både i lokalsamhället i stort och speciellt inom utbildningen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Jag anser att grunden till det lokala välfärdssamhället ligger i välskött kommunal ekonomi. En stor roll i den kommunala ekonomin bär näringslivet. Jag vill arbeta för ett företagarvänligt Nykarleby där det är enkelt och smidigt att verka som företagare. Kommunen måste skapa förutsättningar för företagande och Nykarleby skall gå i bräschen gällande nya sätt att bedriva näringsverksamhet, till exempel start-up:s inom branscher som är oberoende av fysisk verksamhetsplats. Nykarleby behöver samtidigt värna om de basnäringar som redan är starka i kommunen, pälsnäringen måste få förutsättningar att fortsätta verka.

Läs mer i vårt valprogram ›