Patrik Flygar

77

"För mig är det viktigt att se ett fortsättningsvis fritt Sjundeå, där utveckling sker och allas behov tas i beaktan. Jag vill jobba för att vi ska ha en ekonomi som är i balans utan skattehöjningar, en högklassig närservice även efter sote-reformen, en bättre kollektivtrafik och ett välskött vägnät, samt en fin och fungerande åldringsvård här i hemkommunen"

Pensionerad ingenjör med lång erfarenhet inom marknadsföring och försäljning. Styrelseordf i Sjundeå Allaktivitetshall Ab.
Bosatt i Sjundeå i över 40 år med också barn och barnbarn i kommunen.
Efter att i fyra år påverkat i kommunstyrelsen och som första suppleant i fullmäktige ställer jag åter upp för SFP i kommunvalet.
Fungerar också som Porkkalaguide och läsmorfar i SSS.
Intressen: Friluftsliv, båt och skärgård, hund o katt,

Namn: Patrik Flygar
Födelseår: 1952
Kommun: Sjundeå
Hemort: SJUNDEÅ
Titel: ingenjör, pensionär
E-post: patrik.flygar@gmail.com
Tel: 0400441581

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Kommunen behöver utvecklas men med ekonomin i balans utan skattehöjningar. Välfungerande samarbete mellan kommun och företagare.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kollektivtrafik

Goda kollektiva förbindelser behövs för tillväxt men också ett fungerande välskött vägnät behövs.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Målsättningen skall vara en fungerande åldringsvård i hemkommunen med satsningar också på förebyggande vård i form av umgänge, kultur och motionsmöjligheter.

Läs mer i vårt valprogram ›