Florin Sabie

47

Florin Sabie, Pargas, sjukskötare. Jag är född i Rumänien och har flyttat till Finland år 2013. Sedan 2014 har jag jobbat inom social- och hälsovårdsbranschen som närvårdare och sjukskötare inom Pargas stad, därefter har jag flyttat till Pargas under året 2016. Detta land och speciellt Pargas har gett mig möjligheter till att utveckla mig själv och jag känner att mina insatser och mitt hårda arbete har belönats nog. Nu vill jag i gengäld satsa min energi, och min drive, positivism samt mitt engagemang på att hjälpa Pargas kommun i att behålla ett välfungerande och tryggt samhälle. Områden som intresserar mig är invånarnas välmående och trygghet, idrott samt Pargas som boendeort.

Namn: Florin Sabie
Födelseår: 1988
Kommun: Pargas
Hemort: Pargas
Titel: Sjukskötare
E-post: florin_sabie2013@yahoo.com

Viktiga politiska frågor

Idrott och motion

Idrott och motion har alltid varit mina favorit syssälssättningar samt hobbyn helt enkelt pga. att jag har varit en aktiv och tävlingsinriktad person sedan barnsben. Idrotten och motionen för mig har alltid betytt så mycket mer än enbart fysisk aktivitet. Idrotten och motionen lär människan att sätta nåbara mål och att planera sitt utförande, att ha tålamod, att arbeta hårt och att utveckla sig själv även då man förlorar. Den ger möjlighet att utveckla sina sociala kompetenser och att breda ut sitt nätverk och kanske det mest viktigaste; att ha det roligt! Idrotten och motionen är en grundsten i förebyggande av hälsa och främjar välbefinnande och välmående i människors liv.

Läs mer i vårt valprogram ›

Integration

En framgångsrik integration och integrering av nya kommuninvånare, både inhemska och utländska medborgare ger bilden av en omsorgsfull kommun som beaktar sina medborgares och gästers behov. Behoven kan vara olika när det gäller integration men slutresultaten skall alltid leda till en lyckad sysselsättning för de nya invånarna, ett gott samarbete mellan myndigheterna och tredje sektorn (föreningar osv.) samt betryggande av invånarnas sociala och ekonomiska belägenheter.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Kommuninvånarens välmående och trygghet är ett självklart mål inom kommunalpolitik och det hämtar med sig en långsiktig investering i befolkningens hälsa, ork och kommunens inkomstskattesatser. För att skapa en hög nivå av välmående och göra kommunen trivsam är det viktigt att satsa på förebyggande och hälsofrämjande verksamheter (såsom t.ex. motion, kultur, missbrukararbete och rådgivning) men också möjliggöra tillgången till olika stödtjänster (t.ex. inom utbildning och undervisning, familjearbete, ungdomstjänster samt äldreomsorg).

Läs mer i vårt valprogram ›