Monica Ferm

7

"Naturen är viktig. Med en långsiktig planering för boendemiljö och arbetsplatser bygger vi en bättre stad också för kommande generationer i Hangö. "

Pensionär eller levnadskonstnär. Före detta företagare och arbetstagare. Mor till tre vuxna barn, mormor åt två barnbarn och en hund. Aktiv i Röda Korset. Har under pågående period varit ledamot i tekniska nämnden. Fördelar tiden mellan att njuta av naturen och min hobbyn, främst konst i olika former. Ibland gör jag inhopp i arbetslivet där det behövs.

Namn: Monica Ferm
Födelseår: 1955
Kommun: Hangö
Hemort: Hangö
E-post: monicaferm@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Det är viktigt för hälsan att röra på sig, helst ute i naturen. Friska barn, ungdomar, vuxna och pensionärer betyder mindre vårdkostnader och därför är det viktigt att kommunen satsar på olika aktiviteter.

Det är bra att det finns spånbanor och andra tillrättalagda stiga för dem som har svårt att röra sig i naturen men minst lika viktigt är det att vi bevarar möjligheten till omväxlande underlag. Att gå eller springa på en naturligt stig är bättre för både muskler, rygg och balanssinnet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

God planering i god tid är i längden bättre för ekonomin än att med snäv tidtabell försöka åstadkomma något vettigt och hållbart.
Vi behöver företagare för att garantera arbeten åt våra invånare men det betyder inte att vi måste gå med på vad som helst för att få hit någonting. Staden kan inte göra så mycket för företagarna annat än se till att vi har en god infrastruktur och sälja eller arrendera mark vid behov. Var, till vad eller vem man upplåter marken bör också ses i relation till hur många stadigvarande arbetsplatser man kan förvänta eller på vilket sätt företaget höjer hangöbornas välbefinnande.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Det är inte alltid smart att vara först innan man vet tillräckligt för att kunna bedöma konsekvenserna både ekonomiskt och ekologiskt.

I en liten stad som Hangö borde det vara en självklar sak för invånarna att använda sig av cykel i mycket större utsträckning än nu. I planeringen måste man se till att det alltid finns vettiga säkra alternativ för cyklister och fotgängare att ta sig fram i staden.

Läs mer i vårt valprogram ›