Veronica Fellman

9

"Närvarande i alla sammanhang Aina läsnä Always present"

Verkställande direktör och disponent med erfarenhet av ekonomisk administration inom äldreomsorgen.
Till utbildningen är jag filosofie magister, Master of Business Administration, rektor och ICT-disponent.
Mina hobbyer är löpning, aerobic, pianospelning och läsning.

Namn: Veronica Fellman
Kommun: Grankulla
Hemort: Grankulla
Titel: VD, disponent
E-post: veronica.fellman@gmail.com
Tel: 0504097489
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

2. Ekonomin i en kommun ska vara välskött eftersom då har kommunen ett bättre avtalsläge, både inom invånarna och bland personal och utomstående parter.
Även företagarna ska ha möjligheter att klara sig.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

3. Alla ska ha möjlighet att kunna bo, trivas och fungera i en kommun. Då behövs planerande av byggande i alla former.

Läs mer i vårt valprogram ›