Fanny Aaltonen

15

"För barns och ungas välmående - på svenska, i Åbo. "

Jag är Fanny Aaltonen, en kvinna på 24 år bosatt i Åbo sedan snart sex år tillbaka. Jag jobbar som lärare inom småbarnspedagogik för Åbo stad, och till min utbildning är jag Socionom (YH).
För övrigt är jag sjöscout och har varit föreningsaktiv i många år. Min fritid spenderar jag gärna i skogen eller på havet! Utöver det så gillar jag att umgås med mina vänner och går gärna på promenader längs med ån.

Jag ställer upp i kommunalvalet i Åbo för att jag har ett brinnande intresse för att föra fram barns och ungas behov, vilket borde satsas mera på. Jag vill jobba för att barn ska få delta i småbarnspedagogiken på sitt eget modersmål, i lämpliga utrymmen samt i behagliga gruppstorlekar med behörig personal.
Barn och unga ska dessutom få ta del av en meningsfull hobbyverksamhet eller annan fritidssysselsättning. Hobbyverksamheten i kommunen ska vara mångsidig och innefatta allt från idrott till kultur.

Namn: Fanny Aaltonen
Födelseår: 1996
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Lärare inom småbarnspedagogik
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Småbarnspedagogik

Alla barn ska få delta i småbarnspedagogiken på sitt eget modersmål, i lämpliga utrymmen samt i behagliga gruppstorlekar med behörig personal.

Läs mer i vårt valprogram ›