Per Falenius

14

"Politisk handling är en medborgares viktiga ansvar - rättigheterna får inte vara större än att kunna respektera våra skyldigheter."

Jag har tidigare fungerat som företagsledare i flera stora och framgångsrika företag i olika delar av världen. Tidigare fungerade jag också som diplomat i USA. Till mina utbildning är jag ekonom och DP och har erhållit utbildning även från andra internationella universitet. Jag utför fortfarande konsultuppdrag i internationella företag även om jag är pensionär. Som företagare driver jag gård med skogs- och jordbruk.
Kommunal erfarenhet har jag tidigare från Helsingfors och har fungerat under den tidigare perioden som ersättare i Raseborgs fullmäktige, utfört nämndeuppdrag och varit direktionsmedlem för Raseborgs vatten. Min erfarenhet och mitt intresse riktar sig överlag mot ekonomiska frågor och strategisk styrning samt företagsetableringar. Även skol- och utbildningsfrågor samt innovationer är viktiga.
Jag är gift och har två fullvuxna barn. Mina hobbyn riktar sig mot naturen i alla dess former och historia.

Namn: Per Falenius
Födelseår: 1950
Kommun: Raseborg
Hemort: Raseborg (Snappertuna)
Titel: Ekonom/företagare/pensionär
E-post: per.falenius@gmail.comfaleniusper
Tel: 0400231426

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Det bör finnas en ansvarsfull ekonomiskt utveckling baserad på en realistisk men samtidigt innovativ strategiskt planering i Raseborg. Utan detta har vi inte ekonomiska möjligheter att upprätthålla den service och infra som kommunen behöver. Sysselsättningsfrågor bör kunna prioriteras genom att man arbetar för etablering av nya företag och genom det få nya arbetsplatser vilket i sin tur leder till högre skatteinkomster och bättre kommunal välfärd och behövliga investeringar i fungerande infra.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

Vi bör kunna bära ett fundamentalt klimat- och miljön ansvar så att drastiska följder inte uppstår för den följande generationen. Detta bör ske såväl på gräsrotsnivå med olika åtgärder och information som på kommunal nivå där man på alla stadier beaktar frågan. Grundläggande prioriteringar bör kunna ske i energifrågor.

Läs mer i vårt valprogram ›

Gymnasium och yrkesutbildning

Utbildning på all nivåer är viktiga. Det är fråga om en fundamental motor där ungdomen ges möjligheter att utveckla sin innovations- och kunskapsnivå som i sinom tid även även bär frukt för samhället. I kommunen är speciellt viktigt att kunna fokusera gymnasieutbildningen i en högklassig inriktning så att redan gymnasiet blir en eftertraktat och specialiserad utbildning. Övrigt samarbete inom den andra utbildningsnivån bör utökas. Yrkesutbildningen är här en naturlig utveckling där innovativ campusstyrning och delvis en integration med företagsvärlden kan vara önskvärd.

Läs mer i vårt valprogram ›