Evelyn Reynoso

26

"Jag vill jobba för en livskraftig mångkulturell stad med välmående invånare som trivs."

Jag är född i Filippinerna. Kom hit till Finland 1996. Jag har 4 barn. 3 flickor och 1 pojke. Jag har 9 syskon och en här i Finland. Jag har kandidatexamen i naturvetenskap och företagsekonomi med förvaltning och marknadsföring som huvudämne från Filippinerna och även massörutbildning. I Finland har jag studerat till fotvårdare 2012. Nu jag är företagare här i Kaskö. Jag jobbar som massör och fotvårdare.

Namn: Evelyn Reynoso
Födelseår: 1963
Kommun: Kaskö
Hemort: Kaskö
Titel: Företagare/ massör
E-post: reynosobel@yahoo.com
Tel: 0456471202

Viktiga politiska frågor

Idrott och motion

Att motivera folk att komma ut och röra på sig och inte bara sitta hemma. Att motivera både unga och äldre att hitta någon lämplig idrottsform.

Läs mer i vårt valprogram ›