Eva Biaudet

651

"Vi bygger en tro på framtiden - Rakennetaan tulevaisuudenuskoa"

Jag har hela mitt vuxna liv jobbat med politik och samhällspåverkan, i riksdagen och regeringen, i OSSE mot människohandel, som Finlands minoritetsombudsman och nu igen i riksdagen.

Jag är född i Kårböle, Gamlas, har gått i skola i Tölö, bott i Tammelund som tonåring och flyttat till södra Helsingfors som vuxen, där mina fyra barn vuxit upp. Jag bodde tre år i Wien, Österrike.

Jag är riksdagsledamot, ordförande för Sfp:s partifullmäktige och medlem i Helsingfors stadsfullmäktige. Dessutom är jag aktiv i många föreningar som arbetar med jämställdhet, barnens rättigheter och främjande av hälsa, välmående och miljö. Just nu är jag ordförande för Kvinnoorganisationernas centralförbund, Föreningen Våra Gemensamma Barn, WWF:s förvaltningsråd och för Folkhälsans landskapsförening i Nyland.

Namn: Eva Biaudet
Födelseår: 1961
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Riksdagsledamot
E-post: eva.biaudet@eduskunta.fi
www: https://evabiaudet.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Barnens och ungdomarnas tro på framtiden får inte släckas. Varenda skola bör vara trygg och frisk. Våra skolor skall ha som mål att vara de bästa skolorna i världen. De små behöver skolan nära hemmet, de äldre behöver tillräckligt med närundervisning och social gemenskap i skolan. I skolan behöver vi fler vuxna så att varendaste ett barn har en trygg vuxen att prata med då hen behövs. Ungdomsarbetarna behövs där unga rör sig på fritiden, men också i skolan. Elevvården behöver kunna erbjuda tillräckligt stöd vid mental ohälsa, våld eller missbruk. En lapp i handen med adress till följande lucka räcker aldrig till. När det är jobbigt behövs det en hand att hålla i, hela vägen.

Tiden efter coronepidemin kräver en särskild exitplan för flera år framåt. Skolorna behöver särskilda verksamheter för att bättra på gemenskap och sociala kompetenser. Rektorerna ska utbildas att motarbeta rasism och trakassering. Samarbetet mellan hemmen och skolan skall stärkas. De som behöver hjälp med illamåendet ska tryggas vård utan trösklar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

När man är sjuk eller när man blir äldre och krafterna minskar, behöver man veta att det finns hjälp att få. Att få leva ett människovärdigt liv med respekt för självbestämmanderätten måste gälla även då man inte längre orkar stå på sig. Att bo hemma länge förutsätter en bättre fungerande hemvård, på det egna språket. Men tröskeln att få plats på ett boende måste sänkas och kostnaderna ska vara skäliga även om boendet är privat. Vården av minnessjuka behöver en särskild plan. Corona-tidens totala isolering på boenden gjorde livet svårt och försämrade hälsan. I vård och omsorg ska ingen isoleras från sina närmaste.

Kulturen är ingen lyxvara utan ska vara tillgängligt för varendaste en, gammal och ung, rik eller fattig. Kulturen för oss samman, ger erfarenheter vi kan dela, öppnar perspektiv på andras liv, ger oss upplevelser, skratt och tårar. Kulturen förbättrar livskraften för helsingforsarna och ger innehåll och välmående i livet. Pga. coronan har kulturen i praktiken varit nedstängd över ett år. Nu vet vi bättre än någonsin hur avsaknaden av kultur påverkar oss negativt, avtrubbar våra sinnen och att kulturen förbättrar vårt välmående.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Naturkraft finns det mycket av i vår huvudstad. Östersjön ligger aldrig längre bort än 15 km och Centralparken är en oas och ett andningshål både för djur och människor under alla årstider. Att ta hand om dessa ligger på alla beslutsfattares ansvar. När staden växer, bostäder byggs och trafiklösningar formas kan de ändå aldrig få ske på bekostnad av naturens ramvillkor. Vi behöver sätta konkreta mål för att vårda biodiversiteten i staden. Ett renare hav, badstränder med klart vatten och ett levande Östersjön behöver våra insatser. Avrinningen kan minskas genom att större ytor täcks med grödor, gårdarna medmindre asfalt.

Klimat och biodiversitet utmanar oss att planera, investera, producera, leva och konsumera klokare. Stadens verksamheter behöver stöda detta. Den gröna omvandlingen ger möjligheter för nya innovationer, nya företag. Huvudstaden måste vara en föregångare. Helsingfors kan bli klimatneutralt redan 2030. Beslut om systemiska förändringar i energi, tex med geotermiska lösningar, värme ur havet eller jorden, och klimatsmart byggande, mer träbyggande, kan även ge våra företag försprång när den gröna ekonomin växer.

Läs mer i vårt valprogram ›