Erik Sumelius

53

"Bättre infrastruktur ger mera invånare vilket medför bättre ekonomi."

I Pargas fungerar det mesta, men det finns alltid plats för förbättringar.

Pargas är en trivsam stad, men man glömmer ofta bort att Pargas inte bara är Pargas Centrum. Pargas Centrum är allt vad som marknadsföringen utlovar, men Pargas skärgård kunde vara ännu mera.

Jag är uppställd som obunden.
Mer info på mitt webbställe

Obunden  
Namn: Erik Sumelius
Födelseår: 1958
Kommun: Pargas
Hemort: Nagu
Titel: DI
E-post: erik@sumelius.fi
www: https://www.sumelius.fi

Viktiga politiska frågor

Fungerande infrastruktur

Vägar, broar, färjor, förbindelsebåtar och IT-infrastruktur.
För närvarande förbättras ett par av broarna, vägar sköts om så bra som tillgängliga resurser tillåter, indragning av förbindelsebåtsrutter förhindras av exemplariskt aktiva medborgare. IT-infrastrukturens utveckling lämnas dessvärre därhän.

Eftersom merparten av infrastrukturen inte hör till stadens lagstadgade uppgifter så belastar det inte nämnvärt stadens ekonomi att fortsätta och rentav effektivera lobbningsarbetet.
Den lobbning som staden gör har burit frukt. Kan staden göra mera?

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Distansarbetsmöjligheten har kommit för att stanna - åtminstone för de som vill.
Förenkla proceduren för att ändra en fritidsbostad till en bostad där man kan skriva sig! Locka aktivt fritidsboende att verkställa sin dröm om att bo i skärgården med enkla, snabba och smidiga processer!

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Nya heltidsboende och distansarbetande ökar servicebehovet och sysselsättningen. Mera kunder i skärgården året runt öppnar möjligheter för mera lokal service och nya företag.
Locka företag att etablera sig i skärgården genom smidigare byråkrati och smidigare bygglovskrav och -procedurer för det nya/inflyttande företaget!

Läs mer i vårt valprogram ›