Sverker Engström

22

"Erfaren, orädd. Motto: Tänk efter före."

Uppvuxen på Sellmo Vestergård, Nagu. 1956 flyttade familjen, åtta personer, till Mariehamn. Student 1960 från Ålands Lyceum. Militärtid 1960 1961, Nylands Brigad och RUK. Studier vid Åbo Akademi 1961, avlade diplomingenjörsexamen 1968. Arbetsliv, Partek 1968 – 2001. Familj, tre söner.

Förtroendeuppdrag. Första gången invald i fullmäktige 2009. Sedan dess varit aktivt med inom kommunalpolitiken. Denna valperiod, första fullmäktigesuppleant för SFP, vice ordförande i bildningsnämnden.

Vill gärna fortsätta i kommunalpolitiken för att i samarbete med andra förtroendevalda och stadens invånare arbeta för en ännu bättre skärgårdstad.

Namn: Sverker Engström
Födelseår: 1939
Kommun: Pargas
Hemort: Pargas och nu, coronatider, Sellmo, Nagu
Titel: Diplomingenjör

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

Vill att också Pargas stad aktivt skall deltaga i marschen mot ett tryggare klimat och friskare miljö.

Läs mer i vårt valprogram ›