Kjell Engström

12

"Jag tycker det är viktigt att det finns förtroendevalda med en god geografisk och åldersmässig spridning i vår kommun. På så sätt tryggas den lilla individens rätt till den basservice vi alla behöver, oberoende av var vi bor i vår fina kommun. "

Jag är Kjell Engström från Komossa. Har 3 vuxna barn och flicka i högstadiet.
Tillsammans med min fru är vi stödfamilj till en flicka med specialbehov. Driver min egen byggfirma. Jag har varit med två fullmäktigeperioder och är ledamot i bildningsnämnden i 3 perioder. Jag är ersättare i kommunstyrelsen och numera är jag även sekreterare i lokalavdelningen inom sfp i Oravais. Medlem sedan några år tillbaka i redaktionen I Rågens och Fjärdarnas Rike. Fritiden tillbringar jag gärna på villan i skärgården eller med caravan liv.

Namn: Kjell Engström
Födelseår: 1968
Kommun: Vörå
Hemort: Komossa
Titel: Företagare
E-post: kjelle68@gmail.com
Tel: 0500346393

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Välmående kommuninvånare får man när man får vara delaktig och känna stolthet i det man skapat. Förutom en välfungerande kommunal service spelar den tredje sektorn en stor roll i skapandet av olika fritidsaktiviteter.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

För att kunna uppnå en välskött ekonomi skulle det vara viktigt att tänka mera långsiktigt inom det kommunala beslutsfattandet. Kommunen skall vara en aktiv parter för att hjälpa näringslivet och företagandet på alla sätt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

För att få människor att bosätta sig i kommunen måste det finnas tillräckligt med moderna hyreslägenheter som uppfyller dagens krav.

Läs mer i vårt valprogram ›